Rozważania Drogi Krzyżowej św. Wincentego Pallottiego

dla czcicieli Matki Bożej Bolesnej - Królowej Męczenników

Stacja I
Jezus skazany na śmierć
Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
Przedwieczny Ojcze, przez wyrok śmierci, któremu się poddał Pan Jezus, udziel mi stanowczej woli w umartwieniu moich złych namiętności. Ofiaruję Ci Jego zasługi, jak również cierpienia i zasługi Maryi jako podziękowanie za ten dar.
Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam!
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja II
Jezus bierze Krzyż
Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
Przedwieczny Ojcze, przez cierpienia, które Pan Jezus poniósł podczas dźwigania krzyża, udziel mi łaski, abym chętnie znosił wszystkie krzyże według Twojej woli. Jako podziękowanie za tę łaskę ofiaruję Ci Jego zasługi, jak również cierpienia i zasługi Maryi.
Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam!
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja III
Jezus pierwszy raz upada pod Krzyżem
Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
Przedwieczny Ojcze, przez cierpienia, które Pan Jezus poniósł przy pierwszym upadku pod ciężarem krzyża, spraw, abym nie wpadł w grzechy. Jako podziękowanie za ten dar ofiaruję Ci Jego zasługi, jak również boleści i zasługi Maryi.
Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam!
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja IV
Jezus spotyka Swoją Matkę
Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
Przedwieczny Ojcze, przez cierpienia, których Jezus i Maryja doznali przy spotkaniu w drodze na Kalwarię, oddal ode mnie wszelkie okazje do grzechu. Jako podziękowanie za ten dar ofiaruję Ci Ich zasługi oraz Ich najświętsze i bolesne życie.
Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam!
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja V
Jezus wspomagany przez Cyrenejczyka
Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
Przedwieczny Ojcze, przez cierpienia, które Pan Jezus poniósł aż do chwili, kiedy Cyrenejczyk przyszedł Mu z pomocą przy dźwiganiu krzyża, udziel mi wielkiego pragnienia cierpienia. Jako podziękowanie za taką łaskę ofiaruję Ci zasługi Jezusa oraz zasługi i boleści Maryi.
Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam!
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VI
Weronika ociera Oblicze Jezusa
Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
Przedwieczny Ojcze, przez łaskawość Serca Jezusowego, okazanego świętej Weronice za miłosierny uczynek, racz wycisnąć na mojej duszy prawdziwy wizerunek Jezusowy. Jako podziękowanie za tak wielką łaskę ofiaruję Ci Jego zasługi oraz boleści i zasługi Maryi.
Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam!
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VII
Jezus upada po raz drugi pod Krzyżem
Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
Przedwieczny Ojcze, przez powtórny upadek Jezusa pod ciężarem krzyża spraw, abym się bardziej zbliżał do Ciebie. Jako podziękowanie za tak wielką łaskę ofiaruję Ci zasługi Jezusa oraz boleści i zasługi Maryi.
Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam!
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VIII
Jezus spotyka płaczące niewiasty
Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
Przedwieczny Ojcze, przez współczucie, jakie Pan Jezus okazał niewiastom jerozolimskim, udziel mi jak najdoskonalszej miłości oraz łaski, abym żył i umierał z nadmiaru miłości. Jako podziękowanie za tak wielką łaskę ofiaruję Ci zasługi Jezusa oraz boleści i zasługi Maryi.
Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam!
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja IX
Jezus upada pod Krzyżem po raz trzeci
Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
Przedwieczny Ojcze, przez trzeci upadek Jezusa pod ciężarem Krzyża udziel mi doskonałego zjednoczenia z Tobą. Jako podziękowanie za tak wielką łaskę ofiaruję Ci zasługi Jezusa oraz boleści i zasługi Maryi.
Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam!
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja X
Jezus z szat obnażony
Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
Przedwieczny Ojcze przez cierpienia, które Pan Jezus poniósł wskutek obnażenia z szat i skosztowania gorzkiej żółci, udziel mi doskonałej czystości i łaski pokutowania za grzechy nieczyste, spraw też, aby gorzkimi stały się dla mnie wszystkie upodobania doczesnego życia. Jako podziękowanie za tak wielkie dary ofiaruję Ci zasługi Jezusa oraz boleści i zasługi Maryi.
Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam!
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XI
Jezus przybity do Krzyża
Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
Przedwieczny Ojcze, przez przybicie Jezusa do krzyża udziel mi łaski doskonałego ukrzyżowania siebie i swoich złych namiętności. Jako podziękowanie za dar tak wielki ofiaruję Ci zasługi Jezusa oraz boleści i zasługi Maryi.
Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam!
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XII
Jezus umiera na Krzyżu
Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
Przedwieczny Ojcze, przez siedem słów, konanie i śmierć Jezusa udziel mi daru najwyższej modlitwy i kontemplacji oraz umartwienia moich wszystkich nieporządnych pragnień. Jako podziękowanie za tak wielkie dary ofiaruję Ci zasługi Jezusa oraz boleści i zasługi Maryi.
Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam!
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XIII
Ciało Jezusa zdjęte z Krzyża
Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
Przedwieczny Ojcze, przez zdjęcie Jezusowego Ciała z Krzyża spraw, abym aż do śmierci prowadził życie ukrzyżowane. Jako podziękowanie za tak wielki dar ofiaruję Ci zasługi Jezusa oraz boleści i zasługi Maryi.
Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam!
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XIV
Ciało Jezusa złożone w Grobie
Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
Przedwieczny Ojcze, przez pogrzeb najświętszego Ciała Jezusowego zamknij mnie całego w Jezusie, tak abym był stale apostołem Twoim, Twojego Syna Wcielonego oraz Ducha Świętego. Proszę Cię o to dla siebie i dla wszystkich ludzi teraz i zawsze, oraz dla wszystkich celów Tobie miłych. Na podziękowanie zaś za wszystkie możliwe dary ofiaruję Krew Pana Jezusa Chrystusa, Jego nieskończone zasługi, Jego najświętsze życie oraz boleści i zasługi Maryi oraz przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zasługi Kościoła Chrystusowego.
Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam!
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Któryś za nas cierpiał rany…


Modlitwa Św. Wincentego do Cierpiącego Jezusa

O Jezu ubogi i odrzucony,
nieznany i zlekceważony,
znienawidzony, zelżony i prześladowany,
od ludzi opuszczony, przez szatana kuszony,
wydany i za podłą cenę sprzedany...
Zmiłuj się nad nami!

O Jezu smutny aż do śmierci,
porwany, powrozami i łańcuchy skrępowany,
płaszczem na pośmiech i hańbę odziany,
bluźnierstwami obrzucany,
oskarżony, niesprawiedliwie skazny
i od Barabasza niżej miany...
Zmiłuj się nad nami!

O Jezu zelżywie z szat obnażony,
aż do krwi biczowany,
policzkowany i naigrywany,
cierniem ukoronowany
i jako król na pośmiewisko pozdrawiany,
oplwany, popychany i wyszydzany...
Zmiłuj się nad nami!

O Jezu grzechów naszych krzyżem
i przekleństwami pospólstwa obciążony,
pomiędzy łotrami
do hańby gwoźdźmi przybity
zelżywościami, boleściami
i upokorzeniami nasycony,
za nic miany i wobec ludzi zniesławiony...
Zmiłuj się nad nami!

Módlmy się:
O Jezu najsłodszy, któryś z miłości ku nam raczył cierpieć niezliczone zelżywości i upokorzenia niepojęte, wyciśnij głęboko w sercach naszych szacunek i miłość do Twoich upokorzeń oraz gorące pragnienie naśladowania Cię w Twym pokornym, ubogim, pracowitym, dobroczynnym a wzgardzonym życiu.
AMEN!

http://www.pallotyni.pl/component/content/article/74-tydzie-paschalny/93-droga-krzyzowa-wg-sw-wincentego-pallottiego.html